Zespół Uprawnionych Geodetów, Doświadczenie prawie 30 letnie ! Nam możesz zaufać !

Wykonujemy:

  • Mapy dla celów projektowych

  • Mapy numeryczne

  • Geodezyjną obsługę inwestycji

  • Rozgraniczenia i podziały nieruchomości

  • Inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego terenu

  • Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

  • Pomiary realizacyjne (budownictwo przemysłowe i ogólne)

  • Pomiary odkształceń jezdni podsuwnicowych

  • Ustawianie maszyn i urządzeń

  • Inne specjalistyczne pomiary i opracowania geodezyjne

Rzetelna Firma